Hemmerik WOZ Service      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Over ons  AV  Colofon

 


Uitvoeren en begeleiden van controles

Hemmerik WOZ Service kan u bijstaan in het controleren van alle aspecten van de wet WOZ. Wij kunnen daarbij incidenteel of procesmatig ingeschakeld worden.

Voorbeelden van controles die wij voor u uit kunnen voeren:

  • beoordeling van de kwaliteit van het referentiestelsel (niet woningen)

  • controle van het waardeniveau van taxaties

  • opzet en uitvoering van een steekproef over de kwaliteit van objectgegevens

  • doorrekening van projectplanningen ten aanzien van herwaardering of bezwaren

  • verificatie in woz-systeem te registreren en/of op taxatieverslagen af te drukken gegevens

Hemmerik WOZ Service werkt alleen in rechtstreekse opdracht van gemeenten en dus niet voor de taxatiebureaus. Wij kunnen daarom ook volledig objectief de kwaliteit van werken van alle bureaus voor u beoordelen. Desgewenst inspecteren wij voor u de voortgang van uw herwaarderingsproject op locatie.

Interesse in deze Service? Klik hier!