Hemmerik WOZ Service      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Over ons  AV  Colofon

 


Voorbereiding op het WOZ-examen

Het WOZ-examen wordt in twee delen afgenomen. Voor beide delen dient u een voldoende te halen.

WOZ-1 is een meerkeuze onderdeel waarin u in 2,5 uur circa 50 meerkeuze vragen moet beantwoorden. Uit de praktijk blijkt dat dit onderdeel met name over de theorie van de WOZ gaat. Het examen wordt aangeboden als zogenoemde flextoets. Dat betekent dat u zelf kan bepalen waar en wanneer u de toets aflegt. Inschrijven voor deze toets doet u via de site van SVMnivo.

WOZ-2 is het gedeelte met de open vragen. In dit deel wordt u meestal gevraagd een objectafbakening uit te werken en dient u rekensommen te maken. U kunt sinds 2014 voor het WOZ-2 examen slechts één keer per jaar landelijk examen doen. Het eerst volgende examen wordt gehouden op 7 april 2015 in Expo Houten. De inschrijving voor 2015 is gesloten. Voor het examen van 2015 kunt u inschrijven via de site van SVMnivo.

Hemmerik WOZ Service kan u ondersteunen in uw voorbereidingen op het examen. Wij bieden daarbij maatwerk; kandidaat en opleider bepalen samen wat de beste aanpak is. U kunt bijvoorbeeld inzoomen op het onderdeel kennis en feiten of juist op het onderdeel berekeningen en/of objectafbakening.

Als extra service kunt u via Hemmerik WOZ Service ook oude examens aanvragen. Desgewenst kunt u deze met een opleider doorspreken.

 

Interesse in deze Service? Klik hier!