Hemmerik WOZ Service      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Over ons  AV  Colofon

 


Marktonderzoek 

Hemmerik WOZ Service ondersteunt gemeenten bij het opzetten,
uitvoeren en controleren van marktonderzoek. Naast een volledige verwerking van de marktanalyse op uw systemen kunnen wij ook:

  • adviseren over de wijze van uitvoeren van marktonderzoek;

  • adviseren ten aanzien van te gebruiken methoden en instrumenten;

  • steekproefsgewijs controleren of het marktonderzoek op een juiste wijze wordt uitgevoerd.

Marktonderzoek is werk voor goed ingevoerde lokale taxateurs. Voor het meest optimale resultaat dient het doorlopend en in eigen beheer te geschieden. Veel gemeenten zijn echter te klein om hier specifiek iemand voor in dienst te hebben. Hemmerik WOZ Service wil meedenken in het regionaal samenbrengen van behoeften en de coördinatie van gezamenlijke uitvoering. 

Interesse in deze Service? Klik hier!   Wij kunnen u ook van dienst zijn bij de installatie en het gebruik van Zoekhuis,
   hét programma om direct te besparen op uw marktonderzoek. Meer informatie.